Trở Về

Mừng Ưu Đãi Black Friday

23-11-2023

BLACK FRIDAY 2023

Thời Gian Hoạt Động

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 24/11/2023

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 26/11/2023

Nội Dung Ưu Đãi

- Mỗi ngày từ 00:00 đến 23:59 sẽ có các gói ưu đãi cực kỳ hấp dẫn duy nhất 1 lần trong năm 2023 mà Quý Tiên Hữu không thể bỏ qua tại Thương Nhân Vân Du.

- Hạn mua của mỗi gói sẽ là duy nhất 1 lần 

- Đặc biệt kèm theo mỗi gói nạp sẽ có rương mừng Black Friday cực kỳ hấp dẫn.

  • Mỗi 1 rương khi mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng bên dưới:
Tên vật phẩm Số lượng vật phẩm Tỷ Lệ
Linh Ngọc 1000 5
Linh Ngọc 2000 2
Linh Ngọc 5000 1
Nguyệt Hoa Linh Diệp 10 4
Nguyệt Hoa Linh Diệp 30 2
Nguyệt Hoa Linh Diệp 50 1
Nguyệt Hoa Linh Diệp 100 1
Nguyệt Hoa Linh Diệp 200 1
Nhật Viêm Linh Diệp 10 3
Nhật Viêm Linh Diệp 30 2
Nhật Viêm Linh Diệp 50 1
Nhật Viêm Linh Diệp 100 1
Nhật Viêm Linh Diệp 150 1
Hỗn Độn Linh Diệp 10 3
Hỗn Độn Linh Diệp 20 2
Hỗn Độn Linh Diệp 40 1
Hỗn Độn Linh Diệp 60 1
Hỗn Độn Linh Diệp 100 1
Hạc Giấy Cầu Nguyện 10 3
Hạc Giấy Cầu Nguyện 20 2
Hạc Giấy Cầu Nguyện 40 1
Hạc Giấy Cầu Nguyện 60 1
Hạc Giấy Cầu Nguyện 100 1
Linh Điệp 10 3
Linh Điệp 20 2
Linh Điệp 40 1
Linh Điệp 60 1
Linh Điệp 100 1
Ngọc Phác-Sơ 100 3
Ngọc Phác-Sơ 200 2
Ngọc Phác-Sơ 400 1
Ngọc Phác-Sơ 600 1
Ngọc Phác-Sơ 800 1
Ngọc Phác-Trung 100 3
Ngọc Phác-Trung 200 2
Ngọc Phác-Trung 300 1
Ngọc Phác-Trung 400 1
Ngọc Phác-Trung 600 1
Ngọc Phác-Tiên 25 3
Ngọc Phác-Tiên 50 2
Ngọc Phác-Tiên 100 1
Ngọc Phác-Tiên 200 1
Ngọc Phác-Tiên 300 1
Ngọc Phác-Hoàng 25 3
Ngọc Phác-Hoàng 50 2
Ngọc Phác-Hoàng 100 1
Ngọc Phác-Hoàng 200 1
Ngọc Phác-Hoàng 300 1
Ngọc Phác-Yêu 25 3
Ngọc Phác-Yêu 50 2
Ngọc Phác-Yêu 100 1
Ngọc Phác-Yêu 200 1
Ngọc Phác-Yêu 300 1
Mảnh Tiên Linh Hạch Tâm 60 1
Mảnh Tiên Linh Tiên Hoàng 60 1
Rương Tiên Linh Hạch Tâm 1 1
Rương Tiên Linh Hoàng 1 1
Rương Tiên Linh Tiên 1 1
Rương Tiên Linh Hoàng-Tiên 1 1
Rương Tiên Linh 3 Hệ 1 1
Rương Mệnh Cách Đỏ Tuyệt 1 0,5
Rương Mệnh Cách Trắng Tuyệt 1 0,5
Rương Thần Binh Đỏ (Ngẫu nhiên) 1 0,5
Rương Thần Binh Đỏ (Chọn) 1 0,5
Rương Thiên Thư Đỏ (Chọn) 1 0,5
Rương Thiên Thư Đỏ (Ngẫu nhiên) 1 1
Rương Pháp Khí Đỏ (Ngẫu nhiên) 1 0,5