Trở Về

Thông Tin Sự Kiện Tuần 20 (27.11 - 04.12)

26-11-2023

Sự Kiện 1: Cuối Tuần Vui Vẻ

Thời gian bắt đầu: 02/12/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 04/12/2023 lúc 08:59

Nội dung:

 • Vượt ải Trấn Ma Quật tăng thưởng 100%
 • Điểm tình bạn nhận theo ngày tăng 100%
 • Rương sôi nổi nhiệm vu ngày tăng thưởng 100%

Sự Kiện 2: Luận Bàn Thiên Cơ

Thời gian bắt đầu: 02/12/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 04/12/2023 lúc 08:59

Nội dung:

 • Sử dụng vật phẩm Tinh Thần Chú để tiến hành quay thưởng Luận Bàn Thiên Cơ lần này.
 • Chủ đề lần này liên quan đến tính năng Thần Binh
 • Mỗi lượt quay Tinh Thần Chú sẽ được cộng 1 điểm Thiên Cơ
 • Điểm Thiên Cơ sẽ dùng để đổi thưởng tại mục Đổi Điểm
 • Ngoài ra khi quay Tinh Thần Chú đạt mốc sẽ nhận thêm thưởng hấp dẫn tại các mốc thưởng
Mốc Rút Thưởng Phần thưởng Số lượng
50 Viêm Tinh 30000
100 Viêm Tinh 70000
200 Rương Mảnh Thần Binh Cam (Chọn) 1
500 Rương Mảnh Thần Binh Đỏ (N.Nhiên) 1
800 Rương Mảnh Thần Binh Đỏ (Chọn) 1

 

 •  Mốc đổi thưởng Thiêm Cơ
Hạn Đổi Vật phẩm đổi Số lượng Phần thưởng Số lượng
1 Thiên Cơ 500 Rương Pháp Khí Đỏ (Chọn) 1
1 Thiên Cơ 300 Ngọc Phác Thông Dụng-Cao 100
2 Thiên Cơ 200 Ngọc Phác-Trung 100
3 Thiên Cơ 100 Ngọc Phác-Sơ 100
10 Thiên Cơ 15 Hạt Giấy Cầu Nguyện 10

Sự Kiện 3: Nhập Mộng Luân Hồi

Thời gian bắt đầu: 02/12/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 04/12/2023 lúc 08:59

Nội dung:

+ Mỗi ngày sẽ có 5 lượt chơi và sẽ cài lại lượt chơi vào lúc 3 giờ sáng mỗi ngày.

+ Tổng cộng sẽ có 8 thân phận và trước khi bắt đầu sẽ chọn ngẫu nhiên 3 thân phận cho người chơi chọn. Sau khi chọn xong sẽ bắt đầu chơi.

+ Môi thân phận sẽ có 4 loại thuộc tính lần lượt: Trí Lực - Thể Chất - Cơ Duyên - Danh Vọng.

+ Trong quá trình chơi sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 4 loại sự kiện: Thường - Kỳ Ngộ - Tất Nhiên - Tử Vong.

+ Khi xuất hiện sự kiện Thường sẽ có tỷ lệ xuất hiện sự kiện Kỳ Ngộ hoặc Tự Vong. Loại sự kiện Tất Nhiên sẽ xuất hiện trong 1 giai đoạn nhất định.

+ Xong mỗi loại sự kiện sẽ thay đổi 1 thuộc tính ngẫu nhiên (có thể tăng hoặc giảm).

+ Sự Kiện Kỳ Ngộ: Lựa chọn hướng đi tiếp theo của thân phận đã chọn, thuộc tính thay đổi dựa vào quyết định người chơi.

+ Sự Kiện Tử Vong: Là dấu hiệu kết thúc quá trình luân hồi (có thể xem lại lịch sử).

Sự Kiện Tất Nhiên: Người chơi lựa chọn Tông Môn muốn gia nhập, lựa chọn khác nhau sẽ có kết cục khác nhau.

+ Khi kết thúc sự kiện sẽ phát thưởng theo tuổi cuối cùng đạt được. (ghi nhận lại dữ liệu cao nhất của Tiên Hữu gồm thân phận, tuổi, thuộc tính)

Tuổi Thấp Nhất Tuổi Cao Nhất Phần Thưởng 1 Số Lượng 1 Phần Thưởng 2 Số Lượng 2
1 40 Ngọc Phác-Sơ 20 Nguyệt Hoa Linh Diệp 2
41 70 Ngọc Phác-Sơ 40 Nguyệt Hoa Linh Diệp 3
71 90 Ngọc Phác-Trung 20 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn 90 Linh Căn | Hạch Tâm 20
91 110 Ngọc Phác-Trung 40 Mảnh Tiên Linh Tiên Hoàng Yêu Ngẫu Nhiên (L1) 20
111 200 Ngọc Phác Thông Dung-Cao 5 Mảnh Tiên Linh Tiên Hoàng Yêu Ngẫu Nhiên (L2) 20

Sự Kiện 4: Chiêu Mộ Tiên Linh Tiên - Hoàng - 90 LC

Thời gian bắt đầu: 02/12/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 04/12/2023 lúc 08:59

Nội dung:

 • Sử dụng vật phẩm Hỗn Độn Linh Diệp để quay tại sự kiện và mỗi lần quay sẽ trừ 1 vật phẩm tương ứng.
 • Tiên Hữu có thể thay đổi Tiên Linh để quay thưởng tại mục "đổi". Tiên Linh tuần này có thể chọn gồm: Hoa Mộc Lan - Tam Tạng - Chung Quỳ - Thái Văn Cơ - Lý Bạch - Tần Thuỷ Hoàng.
 • Khi chiêu mộ đủ 100 lần chắc chắn sẽ ra Tiên Linh mà Tiên Hữu đang chọn để quay thưởng.
 • Ngoài ra khi chiêu mộ đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thêm phần thưởng giá trị
 • Mỗi ngày Tiên Hữu có thể nhận miễn phí 5 lượt quay tại giao diện sự kiện
 • Tiên Hữu có thể mua các gói nạp ưu đãi tại giao diện sự kiện và hạn mua sẽ làm mới mỗi ngày

Sự Kiện 5: Chiêu Mộ Yêu Đạo

Thời gian bắt đầu: 02/12/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 04/12/2023 lúc 08:59

Nội dung:

 • Sử dụng vật phẩm Hỗn Độn Linh Diệp để quay tại sự kiện và mỗi lần quay sẽ trừ 1 vật phẩm tương ứng.
 • Tiên Hữu có thể thay đổi Tiên Linh để quay thưởng tại mục "đổi". Tiên Linh tuần này có thể chọn gồm:  Ngưu Ma Vương - Tôn Ngộ Không
 • Khi chiêu mộ đủ 200 lần chắc chắn sẽ ra Tiên Linh mà Tiên Hữu đang chọn để quay thưởng.
 • Ngoài ra khi chiêu mộ đạt các mốc sự kiện sẽ nhận thêm phần thưởng giá trị

Sự Kiện 6: Thần Ảnh Vô Tung

Thời gian bắt đầu: 02/12/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 04/12/2023 lúc 08:59

Nội dung:

Điểm Danh 7 Ngày

 • Mỗi ngày đăng nhập Tiên Hữu sẽ nhận 1 phần thưởng hấp dẫn của ngày đó
 • Nếu Tiên Hữu chưa đăng nhập và nhận quà ngày trước đó vẫn có thể nhận thưởng bù khi đăng nhập ngày hôm sau
Số Ngày Phần Thưởng 1 Số Lượng 1 Phần Thưởng 2 Số Lượng 2 Phần Thưởng 3 Số Lượng 3
1 Nguyệt Hoa Linh Diệp 10        
2 Nhật Viêm Linh Diệp 10        
3 Hỗn Độn Linh Diệp 5        
4 Linh Ngọc 500        
5 Rương Vật Liệu-Tuyệt (Chọn) 1        
6 Linh Ngọc 500        
7 Mảnh Tiên Linh Hạch Tâm 60 Hỗn Độn Linh Diệp 10 Rương Vật Liệu-Tuyệt (Chọn) 1

Nhiệm Vụ

 • Trong vòng 7 ngày sẽ có các nhiệm vụ để Tiên Hữu làm và nhận điểm "Thần Vận Pháp Tướng"
 • Điểm này sẽ đổi thưởng tại mục bên dưới
 • Khi hết thời gian điểm dư sẽ quy đổi thành Linh Ngọc
 • Mục nhiệm vụ theo Ngày sẽ reset vào 4h sáng mỗi ngày

Đổi Hạn Giờ

 • Sử dụng điểm "Thần Vận Pháp Tướng" để đổi thưởng tại giao diện sự kiện
 • Mỗi combo phần thưởng sẽ có hạn đổi khác nhau
 • Hết sự kiện sẽ thu hồi điểm đổi và quy thành Linh Ngọc

Cầu Nguyện Hoa Đăng

 • Mỗi 100K khi Tiên Hữu nạp thành công vào game sẽ nhận 1 lượt cầu nguyện và cơ hội nhận 1 trong 7 phần thưởng.
 • Tối đa 7 ngày sẽ nhận 7 phần thưởng khác nhau.

Tiên Linh Pháp Tướng

 • Sử dụng Tiên Linh mà Tiên Hữu có để tiến hành gây sát thương lên boss Lý Long Cơ
 • BXH sẽ lấy sát thương cao nhất trong 1 trận đấu mà Tiên Hữu gây ra để xếp hạng.
 • Cuối sự kiện sẽ tự động phát quà qua thư.
 • Phần thưởng hạng 4-10 sẽ nhận ngẫu nhiên: Viên Thiên Canh, Bách Hoa Tiên Tử, Lý Thuần Phong, Lý Bạch, Mị Nguyệt, Lưu Bang, Chu Nguyên Chương, Tần Thủy Hoàng, Võ Tắc Thiên, Lý Long Cơ, Lữ Động Tân, Hà Tiên Cô

Dung Lô Luyện Cốt

 • Tổng cộng sẽ có 6 ải để Tiên Hữu vượt qua
 • Sử dụng Tiên Linh mà Ngọc Nhi cung cấp để tiến hành leo ải.
 • Khi leo hết 6 ải sẽ nhận thêm phần thưởng giá trị Hỗn Độn Linh Diệp

Sự Kiện 7: Quay Số May Mắn

Thời gian bắt đầu: 02/12/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 04/12/2023 lúc 08:59

Nội dung:

 • Nhận 1 con số và chờ kết quả Jackpot từ Ngọc Nhi để nhận về nhiều Linh Ngọc nha.
 • Tham gia là có Linh Ngọc về túi, chẳng qua là ít hay nhiều mà thôi nè.

Sự Kiện 8: Mua Liên Tiếp 25K - 129K - 249K

Thời gian bắt đầu: 02/12/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 04/12/2023 lúc 08:59

Nội dung:

- Khi sự kiện diễn ra mỗi ngày Tiên Hữu có thể mua 1 gói nạp ưu đãi tại các mệnh giá, nếu duy trì nạp liên tiếp sẽ nhận phần thưởng hấp dẫn ngày 7.

- Tại mỗi ngày sẽ được X2 Linh Ngọc được nhận thưởng so với các ngày thông thường.

Sự Kiện 9: Thương Nhân Vân Du

Thời gian bắt đầu: 02/12/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 04/12/2023 lúc 08:59

Nội dung:

+ Trong thời gian sự kiện Tiên Hữu có thể mua nhiều gói nạp giá ưu đãi

+ Mỗi gói sẽ có hạn mua khác nhau 

Sự Kiện 10: Phá Cảnh Tiên Linh

Thời gian bắt đầu: 02/12/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 04/12/2023 lúc 08:59

Nội dung:

 • Tiên Linh tại sự kiện đạt cảnh giới nhất định sẽ nhận phần thưởng miễn phí.
 • Ngoài ra Tiên Hữu có thể mua cho mình các gói nạp ưu đãi sự kiện không thể bỏ lỡ
 • Tiên Linh lần này gồm: Ngộ Không - Ngưu Ma - Tần Thuỷ Hoàng - Lý Bạch - Thái Văn Cơ

Sự Kiện 11: Nạp Tích Luỹ

Thời gian bắt đầu: 02/12/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 04/12/2023 lúc 08:59

Nội dung:

 • Tiên Hữu khi tiến hành mua gói nạp trong game hoặc nạp Linh Ngọc từ trang pay.gosu.vn sẽ được tích luỹ số tiền và nhận thưởng.
 • Tiên Hữu có thể nhận thưởng ngay tại giao diện sự kiện, trường hợp quên nhận khi hết sự kiện sẽ trả toàn bộ thưởng chưa nhận về thư.