Trở Về

Thông Tin Ưu Đãi Máy Chủ Mới

09-11-2023

Ưu Đãi Đặc Biệt Máy Chủ Mới

- Link tham gia sự kiện: Tham gia ngay tại đây

Chiêu Mộ Vô Hạn

Thời gian bắt đầu: kể từ ngày khai mở máy chủ

Thời gian kết thúc: sau 30 ngày mở máy chủ

Điều kiện xuất hiện: Vượt ải 1 - 10

Nội dung sự kiện:

  • Khi sự kiện chạy thì Tiên Hữu có thể chiêu mộ vô hạn nhưng chỉ được phép chọn 1 lần kết quả tuỳ ý,
  • Mỗi lần chiêu mộ xong sẽ có 2 nút để lựa chọn

+ Tiếp tục: huỷ kết quả chiêu mộ đó và tiếp tục chiêu mộ

+ Nhận thưởng: nhận kết quả chiêu mộ đó và kết thúc.

  • Ngoài ra khi chiêu mộ xong mà Tiên Hữu tắt game hoặc thoát giao diện chiêu mộ sẽ được xem là huỷ kết quả.
  • Tiên Linh -Phàm Thể sẽ tự động tách thành Xu Khí Vận
  • Tiên Hữu có thể xem lại kết quả chiêu mộ sau khi đã nhận thưởng.

Điểm Danh 7 Ngày

Điều kiện xuất hiện: Vượt ải 2 - 5

Nội dung sự kiện:

- Mỗi ngày khi đăng nhập vào game sẽ nhận 1 phần thưởng giá trị không thể bỏ lỡ trên con đường tu tiên.

- Ngoài ra nếu Tiên Hữu chưa nhận quà ngày trước đó vẫn có thể nhận vào ngày hôm sau.

- Phần thưởng đăng nhập chi tiết 7 ngày có:

NGÀY PHẦN THƯỞNG
1

200 Linh Ngọc

1 Tiên Linh 90 Linh Căn S.Thương (Chọn)  | Tuỳ chọn Tiêu Phong - Mộc Quế Anh - Hoài Tố - Thích Kế Quang - Yến Xích Hà - Vương Hi Chi - Hàn Tín - Vương Chiêu Quân

1 Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn)

2
200 Linh Ngọc
 
10 Nguyệt Hoa Linh Diệp
 
1 Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn)
3
200 Linh Ngọc
 
1 Tiên Linh Thủ Hạch Tâm | Tuỳ chọn Đạt Ma - Dương Quá
 
1 Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn)
4
200 Linh Ngọc
 
10 Nhật Viêm Linh Diệp

1 Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn)
5
200 Linh Ngọc
 
10 Hỗn Độn Linh Diệp
 
1 Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn)
6
300 Linh Ngọc
 
1 Mệnh Cách Ngẫu Nhiên Lương-Tôn
 
1 Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn)
7
500 Linh Ngọc
 
1 Rương Tiên Linh 90 Linh Căn-Đỉnh (Chọn) | Tuỳ Chọn Tiên Linh 90 LC Hạch Tâm
 
1 Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn)

Nhiệm Vụ Kết Bạn Luyện Tiên

Điều kiện xuất hiện: Vượt ải 1 - 10

Nội dung sự kiện:

- Đây là hoạt động nhiêm vụ sôi nổi của máy chủ mới và tất cả Tiên Hữu trong máy chủ đều có thể nhận thưởng khi mốc sôi nổi đạt điểm nhất định.

- Muốn tăng điểm số sôi nổi thì mỗi Tiên Hữu trong server cần hoàn thành 10 nhiệm vụ để tích luỹ điểm.

- Phần thưởng sau khi đạt mốc sẽ nhận thưởng ngay tại giao diện sự kiện.

- Chi Tiết phần thưởng tại các mốc điểm sổi nổi như sau:

MỐC SÔI NỔI PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
10000 Nhật Viêm Linh Diệp 10
30000 Hỗn Độn Linh Diệp 10
50000

Mảnh Tiên Linh Chú Hồn 90 Linh Căn | Hạch Tâm

(Mở ra chắc chắn nhận Tiên Linh Hạch Tâm)

60
80000 Hỗn Độn Linh Diệp 20
100000 Thẻ Tiên Hoàng (Chọn) | Tuỳ chọn Lý Bạch - Viên Thiên Canh - Chu Nguyên Chương - Lưu Bang 1

Sự Kiện 7 Ngày

Điều kiện xuất hiện: Vượt ải 1 - 10

Nội dung sự kiện:

- Đây là sự kiện cá nhân của từng Tiên Hữu và sẽ nhận thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ ngày.

- Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ ngày sẽ tích điểm sôi nổi (biểu hiện số điểm ngay hạc giấy), đạt điểm sôi nổi sẽ nhận thưởng siêu hấp dẫn.

- Ngoài ra mỗi nhiệm vụ sẽ có rất nhiều thưởng hấp dẫn để sỡ hữu tài nguyên và Tiên Linh 90 Linh Căn Hạch Tâm.

- Chi tiết mốc thưởng sôi nổi:

TUẦN ĐIỂM SÔI NỔI PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1 200 Nguyệt Hoa Linh Diệp 50
500 Viên Thiên Canh (Siêu Hot) 1
900 Nguyệt Hoa Linh Diệp 50
1400 Viên Thiên Canh (Siêu Hot) 1
2 250 Nhật Viêm Linh Diệp 50
500 Viên Thiên Canh (Siêu Hot) 1
800 Nhật Viêm Linh Diệp 50
1050 Viên Thiên Canh (Siêu Hot) 1

Thu Thập Tiên Linh

Điều kiện xuất hiện: Vượt ải 2 - 5

Nội dung sự kiện:

- Khi Tiên Hữu nhận số lượng Tiên Linh cảnh giới Chú Hồn đạt số lượng nhất định sẽ nhận thưởng.

- Chi tiết phần thưởng như sau:

SỐ LƯỢNG TIÊN LINH CHÚ HỒN PHẦN THƯỞNG
10
200 Linh Ngọc
 
10 Nguyệt Hoa Linh Diệp
20
200 Linh Ngọc
 
20 Nguyệt Hoa Linh Diệp
40
200 Linh Ngọc
 
20 Nhật Viêm Linh Diệp
80
200 Linh Ngọc
 
30 Nhật Viêm Linh Diệp
120
200 Linh Ngọc
 
1 Tiên Linh S.Thương Hạch Tâm-Cao (Tuỳ chọn 1 Tiên Linh 90 linh căn hạch tâm vai trò sát thương)
160
200 Linh Ngọc
 
1 Tiên Linh Khống Chế Hạch Tâm-Cao (Tuỳ chọn 1 Tiên Linh 90 linh căn hạch tâm vai trò khống chế)

Sưu Tập Tiên Linh

Điều kiện xuất hiện: Vượt ải 2 - 5

Nội dung sự kiện:

- Khi Tiên Hữu sưu tập Tiên Linh đủ theo bộ chỉ định sẽ nhận phần thưởng hấp dẫn

- Chi tiết phần thưởng:

DANH SÁCH TIÊN LINH CẦN THU THẬP PHẦN THƯỞNG
Thu thập Đoàn Hưng, Viên Văn Bật, Võ Tòng, Trường Bình Công Chúa, Tử Tô 200 Linh Ngọc
10 Nguyệt Hoa Linh Diệp
Thu thập Nhạc Phi, Tiêu Phong, Liêm Pha, Vân Châu, Mạnh Tử 200 Linh Ngọc
10 Nguyệt Hoa Linh Diệp
Thu thập Nhạc Phi, Bạch Khởi, Mộc Quế Anh, Mạnh Tử, Khổng Tử 200 Linh Ngọc
10 Nhật Viêm Linh Diệp
Thu thập Dương Quá, Thích Kế Quang, Hoằng Nhẫn Thiền Sư, Tam Tạng, Hoa Mộc Lan 200 Linh Ngọc
10 Nhật Viêm Linh Diệp
Thu thập Vương Dương Minh, Tư Mã Thiên, Khổng Tử, Mạnh Tử, Tiêu Hà 200 Linh Ngọc
10 Hỗn Độn Linh Diệp
Thu thập Chung Quỳ, Dương Hi Chi, Tiêu Vô Nhai, Trang Chu, Thái Bình Công Chúa 200 Linh Ngọc
10 Hỗn Độn Linh Diệp
Thu thập Bạch Khởi, Mạnh Tử, Khổng Tử, Vương Dương Minh, Đạt Ma 200 Linh Ngọc
10 Hỗn Độn Linh Diệp
Thu thập Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương, Bạch Khởi, Trương Đạo Lăng, Dương Quá 2000 Linh Ngọc
1 Rương Tiên Linh Hạch Tâm (Chọn) (Tuỳ chọn 1 Tiên Linh Hạch Tâm 90 LC)

Phá Cảnh Tiên Linh

Điều kiện xuất hiện: Vượt ải 2 - 5

Nội dung sự kiện:

- Khi Tiên Hữu phá cảnh Tiên Linh đạt cảnh giới chỉ định sẽ nhận thưởng tương ứng

- Chi Tiết phần thưởng

MỤC TIÊU YÊU CẦU PHẦN THƯỞNG
Phá cảnh 2 Tiên Linh Lv60 trở lên đến Chú Hồn  200 Linh Ngọc
1 Mệnh Cách Ngẫu Nhiên Lương-Tôn
Phá cảnh 5 Tiên Linh Lv80 trở lên đến Động Phủ 200 Linh Ngọc
2 Mệnh Cách Ngẫu Nhiên Lương-Tôn
Phá cảnh 2 Tiên Linh Lv80 trở lên đến Động Phủ 200 Linh Ngọc
1 Mệnh Cách Ngẫu Nhiên Tinh -Tôn
Phá cảnh 5 Tiên Linh Lv80 trở lên đến Động Phủ 200 Linh Ngọc
2 Mệnh Cách Ngẫu Nhiên Tinh -Tôn
Phá cảnh 2 Tiên Linh Lv90 trở lên đến Quan Hải 200 Linh Ngọc
1 Mệnh Cách Ngẫu Nhiên Lương-Tiên
Phá cảnh 5 Tiên Linh Lv90 trở lên đến Quan Hải 200 Linh Ngọc
2 Mệnh Cách Ngẫu Nhiên Lương-Tiên
Phá cảnh 5 Tiên Linh Lv90 trở lên đến Kim Đan 200 Linh Ngọc
2 Mệnh Cách Ngẫu Nhiên Tinh-Tiên

Ưu Đãi Thiên Trì

Điều kiện xuất hiện: Vượt ải 5 - 10

Nội dung sự kiện:

- Gói Ưu Đãi Thiên Trì sẽ xuất hiện khi Tiên Hữu đạt Lịch Luyện 5-10.

- Thiên Trì là vị Tiên Linh đặc biệt, chỉ cần sở hữu 1 Tiên Linh duy nhất và không cần phá cảnh hay tăng cấp.

- Tiên Linh này sẽ liên kết với Tiên Linh khác để thưởng về level và trang bị của tiên linh đó

- Tiên Linh này sẽ sớm có Linh Khí trong những bản cập nhật tiếp theo và hiện tại đang với giá ưu đãi là 1.299.000 VNĐ.

Đua Top Server Mới

Thời gian bắt đầu: kể từ ngày tạo nhân vật

Thời gian kết thúc: sau 14 ngày tạo nhân vật thành công

Điều kiện xuất hiện: Vượt ải 2 - 5

Nội dung sự kiện: 

- Bao gồm 4 loại đua TOP và các gói nạp ưu đãi siêu hời trong khi diễn ra sự kiện.

Đua Top Số Tiên Linh

- Dựa vào số Tiên Linh mà Tiên Hữu thu thập được để tiến hành xếp hạng

- Khi sự kiện kết thúc dựa vào kết quả BXH để phát thưởng

- Đồng thời tại giao diện đua TOP người chơi có thể mua các gói ưu đãi.

- Chi tiết phần thưởng:

THỨ HẠNG TOP PHẦN THƯỞNG
1 1000 Linh Ngọc
60 Tiên Hồn Viên Thiên Canh
2 500 Linh Ngọc
60 Tiên Hồn Viên Thiên Canh
3 500 Linh Ngọc
60 Tiên Hồn Viên Thiên Canh
4 - 10 300 Linh Ngọc
60 Mảnh Tiên Linh Hạch Tâm
11 - 50 300 Linh Ngọc
60 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
51 - 100 300 Linh Ngọc
30 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
101 - 500 300 Linh Ngọc
20 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
501 - 1000 300 Linh Ngọc
10 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
1001 - 2000 300 Linh Ngọc
5 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
2001 - 9999 300 Linh Ngọc
100 Đột Phá Đan

Đua Top Vượt Ải

- Dựa vào tiến độ vượt ải chính Lịch Luyện mà Tiên Hữu để xếp hạng

- Khi sự kiện kết thúc dựa vào kết quả BXH để phát thưởng

- Đồng thời tại giao diện đua TOP người chơi có thể mua các gói ưu đãi.

- Chi tiết phần thưởng:

THỨ HẠNG TOP PHẦN THƯỞNG
1 1000 Linh Ngọc
60 Tiên Hồn Viên Thiên Canh
2 500 Linh Ngọc
60 Tiên Hồn Viên Thiên Canh
3 300 Linh Ngọc
60 Tiên Hồn Viên Thiên Canh
4 - 10 300 Linh Ngọc
60 Mảnh Tiên Linh Hạch Tâm
11 - 50 300 Linh Ngọc
60 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
51 - 100 300 Linh Ngọc
30 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
101 - 500 300 Linh Ngọc
20 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
501 - 1000 300 Linh Ngọc
10 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
1001 - 2000 300 Linh Ngọc
5 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
2001 - 9999 300 Linh Ngọc
100 Đột Phá Đan

Đua Top Leo Tháp Bất Chu Sơn

- Dựa vào tiến độ leo tháp Bất Chu Sơn mà Tiên Hữu để xếp hạng

- Khi sự kiện kết thúc dựa vào kết quả BXH để phát thưởng

- Đồng thời tại giao diện đua TOP người chơi có thể mua các gói ưu đãi.

- Chi tiết phần thưởng:

THỨ HẠNG TOP PHẦN THƯỞNG
1 1000 Linh Ngọc
60 Tiên Hồn Viên Thiên Canh
2 500 Linh Ngọc
60 Tiên Hồn Viên Thiên Canh
3 300 Linh Ngọc
60 Tiên Hồn Viên Thiên Canh
4 - 10 300 Linh Ngọc
60 Mảnh Tiên Linh Hạch Tâm
11 - 50 300 Linh Ngọc
60 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
51 - 100 300 Linh Ngọc
30 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
101 - 500 300 Linh Ngọc
20 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
501 - 1000 300 Linh Ngọc
10 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
1001 - 2000 300 Linh Ngọc
5 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
2001 - 9999 300 Linh Ngọc
100 Đột Phá Đan

Đua Top Lực Chiến Tiên Linh

- Dựa vào lực chiến Tiên Linh cao nhất để tiến hành xếp hạng

- Khi sự kiện kết thúc dựa vào kết quả BXH để phát thưởng

- Đồng thời tại giao diện đua TOP người chơi có thể mua các gói ưu đãi.

- Chi tiết phần thưởng:

THỨ HẠNG TOP PHẦN THƯỞNG
1 1000 Linh Ngọc
60 Tiên Hồn Viên Thiên Canh
2 500 Linh Ngọc
60 Tiên Hồn Viên Thiên Canh
3 300 Linh Ngọc
60 Tiên Hồn Viên Thiên Canh
4 - 10 300 Linh Ngọc
60 Mảnh Tiên Linh Hạch Tâm
11 - 50 300 Linh Ngọc
60 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
51 - 100 300 Linh Ngọc
30 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
101 - 500 300 Linh Ngọc
20 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
501 - 1000 300 Linh Ngọc
10 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
1001 - 2000 300 Linh Ngọc
5 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao
2001 - 9999 300 Linh Ngọc
100 Đột Phá Đan