Trở Về

DANH SÁCH TÀI KHOẢN VI PHẠM HACK/CHEAT

31-07-2023

Ngọc Nhi xin chào Tiên Hữu,

 

  • Hiện tại Ngọc Nhi đã ghi nhận phản ánh của các Tiên Hữu về việc có 1 số kẻ xấu lợi dụng phần mềm thứ 3 (hack/cheat) để tham gia không lành mạnh trong game. Ghi nhận tình hình và đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự việc này, Ngọc Nhi và KTV đã tích cực ngày đêm tìm phương án xử lý nhanh chóng để mang lại sự cân bằng, trong sạch trong game.
  • Tiên Hữu phát hiện tài khoản nghi vấn hack/cheat có thể báo cáo về Fanpage để Ngọc Nhi tiến hành kiểm tra & xử lý.
  • Hiện tại phương án xử lý dứt điểm tình trạng hack/cheat đang triển khai những bước cuối cùng và sẽ sớm áp dụng tại tất cả máy chủ. Tuy nhiên các Tiên Hữu đã sử dụng phần mềm thứ 3 (hack/cheat) trước đó đều được Ngọc Nhi ghi nhận và tiến hành khoá vĩnh viễn.
  • Danh sách tài khoản vi phạm (tiếp tục cập nhật):
STT TÊN NHÂN VẬT ID NHÂN VẬT MÁY CHỦ
1 Hiro 135004758 S30
2 BuffChange 134743466 S28
3 CHUỘT 134348856 S25
4 Test094 134220569 S24
5 Tiên Linh 211 133955795 S22
6
Tiên Linh 2724
 132909732 S14
7
132646817 S12
8
Tiên Linh 2176
132253824 S9
9
KingRay
135136195 S31
10
Gamenhu**
133300954 S17
11
GameK
135006217 S30
12
KéKo
135528537 S34
13
Tiên Linh 3255
 135531703 S30
14
ThienLong
131729316 S5
15
Supreme
132120918 S8
16
BiMax
133562734 S19
17
Tiên Linh 227
134611171 S27
18
YaShi
131990588 S7
19
bomcuibap
134350304 S25
20
EasyPayAcc
131205590 S1
21
NoName1one
135398392 S33
22
NhânHoàng
136054173 S38
23
IiIi
135530856 S34
24
HoaTuyết
135660124 S35
25
Tiên Linh 1757
135923421 S37
26
Tiên Linh 102
136708198 S43
27
TranGia
136579281 S42
28
Change
136579998 S42
29
BaoBao
136708739 S43
30
NhaBaoViec
136841172 S65
31
Tiên Linh 3388
 135925052 S37
32
Tiên Linh 2690
136579714 S42
33
Tiên Linh 2877
136710973 S43
34
Tiên Linh 2894
136710990 S43
35
Tiên Linh
136711006 S43
36
Tiên Linh 2929
136711025 S43
37
Tiên Linh 2939
136711035 S43
38
Tiên Linh 4
136839172 S44
39
Tiên Linh 1247
137102559 S46
40
Tiên Linh 2993
 137104305 S46
41
Tiên Linh 263
 137232647 S47
42
Tiên Linh 4331
 131207403 S1
43
Tiên Linh 2539
132123115 S8
44
Chấplk
131989854 S7
45
ThiệnTai
136446882 S41
46
Tiên Linh 296
136577320 S42
47
Tiên Linh 2963
137366419 S48
48
Tiên Linh 1460
137627060 S50
49
Tiên Linh 1916
137627516 S50
50
AnnA
137628217 S50
51
 
   
52
 
   
53
 
   
54
 
   
55
 
   
56
 
   

 

Hãy nhớ rằng, Tuyệt Thế Cửu Thiên phải là một trò chơi đem lại niềm vui giải trí cho tất cả Tiên Hữu yêu quý, chứ không phải một công cụ để gieo rắc cảm xúc tệ hại. Ngọc Nhi sẽ luôn tưởng thưởng xứng đáng cho những hành vi tốt, cũng như trừng phạt hành vi xấu bằng biện pháp rắn nhất!

Cảm ơn tất cả Tiên Hữu đã chung tay cùng Ngọc Nhi ❤️

 

Ngọc Nhi kính bút !