Trở Về

Giới Thiệu Hệ Thống Pháp Khí

19-08-2023

Điều Kiện Mở Tính Năng

 • Điều kiện 1: Vượt ải Lịch Luyện 12-20
 • Điều kiện 2: Máy chủ mở đủ 30 ngày

Giới Thiệu Pháp Khí Chi Linh

 • Phẩm chất Pháp Khí gồm: Phàm - Thượng - Trân - Tôn - Cực - Tuyệt
 • Phẩm chất Pháp Khí càng cao thì bậc mặc định ban đầu sẽ cao.
 • Mỗi Pháp Khí sẽ mang lại cho toàn thể Tiên Linh thêm nhiều  thuộc tính hấp dẫn.
 • Ban đầu cần tốn 1 Pháp Khí cụ thể để có thể mở khóa Pháp Khí đó.

 • Pháp Khí khi tăng bậc lên càng cao sẽ nhận thêm nhiều hiểu quả tăng ích cho Tiên Linh.
 • Tăng sao Pháp Khí sẽ tăng chỉ số thuộc tính cơ bản của Pháp Khí cho toàn bộ Tiên Linh.

 • Khi sưu tập Tiên Linh đủ theo nhóm sẽ mở khóa thêm được kỹ năng của nhóm đó. Kỹ năng sẽ có loại bị động và chủ động.
 • Kỹ năng của nhóm Pháp Khi có thể tăng bậc lên cao hơn khi tất cả Pháp Khí trong nhóm đó cùng đạt đến bậc chỉ định.
 • Kỹ năng chủ động có thể gắn cho Tiên Linh đã mở khóa ô kỹ năng Pháp Khí.

 • Lưu ý mỗi kỹ năng Pháp Khí  sẽ có yêu cầu đặc biệt khác nhau, chỉ gắn được cho nhóm Tiên Linh chỉ định.
 • Một kỹ năng có thể gắn được nhiều Tiên Linh (xem chi tiết mỗi kỹ năng)
 • Trang bị kỹ năng cần yêu cầu đủ Điểm Kỷ Năng. Phần Điểm Kỹ Năng kiếm được khi nâng Thân Phận Âm Dương của Tiên Linh
 • Để có thể tìm kiếm Pháp Khí thì Tiên Hữu cần thông qua lối chơi Thiên Công Phường.

Giới Thiệu Thiên Công Phường

 • Đây là nơi để Tiên Hữu có thể kiếm cho mình Pháp Khí để sử dụng ở Pháp Khí Chi Linh.
 • Mỗi lượt quay sẽ tốn 1x Linh Điệp.
 • Linh Điệp có thể kiếm thông qua các gói nạp hoặc mua trực tiếp bằng Linh Ngọc trong game tại giao diện Đổi

 • Khi Tiên Hữu quay đạt số lần chỉ định sẽ chắc chắn nhận Pháp Khí phẩm Tôn
 • Ngoài ra tại tính năng có thêm hệ thống [Linh Cảm Pháp Khí], đơn giản khi Tiên Hữu bật tính năng này thì lần đầu quay trúng Pháp Khí phẩm Tôn sẽ có tỷ lệ cao nhận ngẫu nhiên nhận 1 Pháp Khí trong danh sách này. Những lần sau quay trúng Pháp Khí Tôn sẽ chắc chắn nhận được Pháp Khí trong danh sách.
 • Nếu không bật sẽ nhận 1 Pháp Khí phẩm Tôn khác. Hãy bật nếu trong danh sách có Pháp Khí mà Tiên Hữu đang cần nhé.

 • Khi quay đạt số lần nhất định sẽ nhận thêm thưởng tiến độ rương.