Trở Về

Thông Tin Gộp Máy Chủ Lần 1 & Ghép Cặp Liên Server Mùa 1

25-08-2023

Thông Tin & Lưu Ý Gộp Máy Chủ

 • Thời gian bắt đầu: 9h00 ngày 28/8/2023
 • Thời gian dự kiến kết thúc: 13h00 ngày 28/8/2023 (4 tiếng )

Danh Sách Máy Chủ Gộp

Máy chủ đầu tiên trong 1 nhóm sẽ là máy chủ chính:

Tên máy chủ NHÓM
S1 - Tiêu Phong Không gộp
S2 - Dương Quá Không gộp
S3 - Trương Tam Phong 1
S4 - Võ Tòng
S5 - Đoàn Hưng 2
S6 - Tư Mã Quang
S7 - Tử Tô 3
S8 - Phạm Lãi
S9 - Viên Văn Bật 4
S10 - Uất Trì Cung
S11 - Huyền Trúc 5
S12 - Trương Cư Chính
S13 - Lận Tương Như 6
S14 - Huệ Năng
S15 - Lý Tịnh 7
S16 - Lý Thanh Chiếu
S17 - Trương Càn Khôn 8
S18 - Vương Chiêu Quân
S19 - Chung Vô Diệm 9
S20 - Quỷ Cốc Tử
S21 - Tiêu Hà 10
S22 - Vân Châu
S23 - Tiêu Vô Nhai 11
S24 - Vương Tiễn
S25 - Liêm Pha 12
S26 - Hồng Phất Nữ
S27 - Ngự Huyền Cơ 13
S28 - Tư Mã Thiên
S29 - Tiểu Long Nữ 14
S30 - Yến Xích Hà
S31 - Hàn Tín 15
S32 - Thích Kế Quang

Lưu Ý Sau Gộp

 • Các máy chủ gộp lần này sẽ tổng kết sự kiện tuần 6 sớm vào 08:59 ngày 28/8.
 • Bảo trì xong các máy chủ gộp lần này sẽ tiếp tục chuỗi sự kiện tuần 6 hoàn toàn mới cho đến 08:59 ngày 31/8.

Giả sử từ server B gộp vào server A. (do lấy server A làm chính)

I/ Đăng nhập game

Lối vào máy chủ không thay đổi, vẫn có thể vào game theo server cũ trước khi gộp. (Ví dụ, server A và B gộp với nhau: Nhân vật của server A thì vẫn vào server A; Nhân vật của server B thì vẫn vào server B lúc đăng nhập)

II/ Xử lý vấn đề trùng tên

 • Nhân vật trùng tên: không ảnh hưởng
 • Bang trùng tên: không ảnh hưởng

III/ Các cách chơi không phải liên server

 • Luận Kiếm Phong, Bất Chu Sơn, Luyện Hư Hợp Đạo, Lịch Luyện đều bị làm mới. Thứ hạng BXH sẽ dựa vào dữ liệu trước đây của người chơi để tính lại.
 • Tiến độ Phi Thăng Lộ sẽ lấy bên server chính làm chuẩn.

IV/ Đỉnh Côn Luân

 • Làm mới ghi chép khiêu chiến.
 • BXH sẽ căn cứ vào dữ liệu sau khi gộp server để làm mới, phần thưởng cũng làm mới đồng bộ.

V/ Vạn Tiên Tranh Đấu

 • Server bị gộp phải báo danh lại ở giai đoạn báo danh. Server chính không cần báo danh lại.
 • Nếu đã bắt đầu thi đấu, sau khi gộp server gốc sẽ dừng thi đấu nhưng sẽ không thấy được giao diện chiến cục (Hiển thị thông báo: Chưa báo danh không thể vào), không thể chỉnh đội hình. Server sẽ căn cứ vào đội hình đã cài đặt trước đó để tự chiếu đấu, thi đấu kết thúc sẽ phát thưởng bình thường. 

VI/ Động Thiên Phúc, Di Tích Tiên Nhân

 • Sau khi gộp server thì tất cả nội dung sẽ bị làm mới.
 • Lợi ích treo máy ở Động Thiên vẫn được nhận.

VII/ Vấn Đỉnh Tam Cảnh

 • Gộp server với nhóm thường:

a) Chiến báo trở về 0. Tích điểm, xếp hạng và thưởng bậc sẽ bảo lưu. Cần 1 trận chiến đấu để làm mới tích điểm và xếp hạng.

b) Thời gian mùa giải: Lấy mùa giải server chính làm chuẩn để gộp dữ liệu mùa giải.

c) Tặng hoa: Số lần tặng được bảo lưu.

Ghép Liên Server Mùa 1

Thời gian bắt đầu: 13h00 ngày 28/08/2023

Thời gian kết thúc (sang mùa 2): sẽ được thông báo sau trên Fanpage.

Lưu ý: Do thử nghiệm nên mùa 1, Ngọc Nhi tiến hành ghép và đánh giá trải nghiệm Tiên Hữu. Sau đó tuỳ theo góp ý của Tiên Hữu sẽ có điều chỉnh tiếp theo cho phù hợp ở mùa 2.

Trấn Ma Quật

 • Mục đích thử nghiệm: Các server có VIP sẽ hỗ trợ (Tiên Hữu tương trợ) các server nhỏ. Mong rằng thay đổi này sẽ giúp các Tiên Hữu hấp dẫn hơn ở mỗi mùa giải.
NHÓM DANH SÁCH MÁY CHỦ
1 S1 - S11 (bao gồm S12) - S33
2 S2 - S23 (bao gồm S24) - S37
3 S5 (bao gồm S6) - S31 (bao gồm S32) - S34
4 S9 (bao gồm S10) - S35 - S38
5 S7 (bao gồm S8) - S27 (bao gồm S28) - S36
6 S3 (bao gồm S4) - S17 (bao gồm S18) - S29 (bao gồm S30)
7 S25 (bao gổm S26)- S41 - S42
8 S13 (bao gồm S14) - S15 (bao gồm S16) - S21 (bao gồm S22)
9 S19 (bao gồm S20) - S39 - S40
10 Các server còn lại sẽ tiến hành 3 máy chủ liên tiếp thành 1 nhóm

 

Hoạt Động PvP Liên Server Khác

 • Hoạt động khác như: Vấn Đỉnh Tam Cảnh - Vạn Tiên Tranh Đạo - Động Thiên Phúc Địa - Di Tích Tiên Nhân - Đỉnh Côn Luân - Boss Tiên Linh Mới,... sẽ được ghép nhóm như sau:
NHÓM DANH SÁCH MÁY CHỦ
1 S1 - S5 (bao gồm S6) - S9 (bao gồm S10)
2 S2 - S7 (bao gồm S8) - S21 (bao gồm S22)
3 S15 (bao gồm S16) - S25 (bao gồm  S26) - S29 (bao gồm S30)
4 S3 (bao gồm S4) - S13 (bao gồm S14) - S19 (bao gồm S20)
5 S11 (bao gồm S12) - S23 (bao gồm S24) - S31 (bao gồm S32)
6 S17 (bao gồm S18) - S27 (bao gồm S28) - S36
7 S33 - S35 - S39
8 S34 - S37 - S38
9 S40 - S41 - S42
10 Các server còn lại sẽ tiến hành 3 máy chủ liên tiếp thành 1 nhóm

 

Phần Qùa Bồi Thường Bảo Trì Gộp Server

 • Đối với server bị gộp lần này sẽ được thưởng các ưu đãi sau đây:(cụ thể từ S3 đến S32)
 • Thời gian gửi: trước 9h sáng ngày 28/8
STT PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1 Hỗn Độn Linh Diệp 40
2 Hạt Giấy Cầu Nguyện 30
3 Linh Ngọc 3000

 

 • Server phụ bị gộp với server chính trong 1 nhóm thì sever phụ sau khi gộp sẽ được bồi thường phần quà gốc x với số ngày mở chậm so với server chính như sau:
STT PHẦN THƯỞNG GỐC SỐ LƯỢNG
1 Linh Ngọc 500
2 Nguyệt Hoa Linh Diệp 10
3 Nhật Viêm Linh Diệp 10
 • Danh sách các máy chủ bị chậm so với máy chủ chính gộp vào:
STT MÁY CHỦ SỐ NGÀY CHẬM
1 S11 so với S12 chính 1
2 S15 so với S16 chính 1
3 S22 so với S21 chính 1
4 S24 so với S23 chính 1
5 S26 so với S25 chính 1
6 S28 so với S27 chính 1
7 S30 so với S29 chính 1

Ví dụ:

 • S11 mở chậm 1 ngày sẽ nhận 500 Linh Ngọc, 10 Nguyệt Hoa Linh Diệp, 10 Nhật Viêm Linh Diệp
 • Nếu mở chậm 2 ngày sẽ nhận 1000 Linh Ngọc, 20 Nguyệt Hoa Linh Diệp, 20 Nhật Viêm Linh Diệp