Trở Về

THÔNG TIN GỘP MÁY CHỦ LẦN 2 & GHÉP CẶP LIÊN SERVER MÙA 2

17-10-2023

Thông Tin & Lưu Ý Gộp Máy Chủ

 • Thời gian dự kiến bắt đầu: 09h00 ngày 30/10/2023
 • Thời gian dự kiến kết thúc: 13h00 ngày 30/10/2023

Danh Sách Máy Chủ Gộp

Quý Tiên Hữu có thể xem lại lần gộp máy chủ lần 1 để biết máy chủ chính của mình hiện tại là bao nhiêu nha <3 

LẦN GỘP 1 (nhấn tại đây)

Tên Máy Chủ Ngày Mở Máy Chủ Liên Thông Server Liên Thông Hoạt Động
S1 - Tiêu Phong 20/07/2023 S1 - Tiêu Phong sẽ là máy chủ chính của nhóm Nhóm (1) Liên Thông Hoạt Động PvP - PvE
S2 - Dương Quá 20/07/2023
S3 - Trương Tam Phong 20/07/2023
S5 - Đoàn Hưng 20/07/2023 S5 - Đoàn Hưng sẽ là máy chủ chính của nhóm
S7 - Tử Tô 20/07/2023
S9 - Viên Văn Bật 21/07/2023
S11 - Huyền Trúc 21/07/2023
S11 - Huyền Trúc
sẽ là máy chủ chính của nhóm
Nhóm (2) Liên Thông Hoạt Động PvP - PvE
S13 - Lận Tương Như 22/07/2023
S15 - Lý Tịnh 22/07/2023
S17 - Trương Càn Khôn 23/07/2023
S19 - Chung Vô Diệm 24/07/2023 S19 - Chung Vô Diệm sẽ là máy chủ chính của nhóm
S21 - Tiêu Hà 24/07/2023
S23 - Tiêu Vô Nhai 25/07/2023
S25 - Liêm Pha 26/07/2023 S25 - Liêm Pha sẽ là máy chủ chính của nhóm Nhóm (3) Liên Thông Hoạt Động PvP - PvE
S27 - Ngự Huyền Cơ 27/07/2023
S29 - Tiểu Long Nữ 28/07/2023
S31 - Hàn Tín 30/07/2023 S31 - Hàn Tín sẽ là máy chủ chính của nhóm
S33 - Vương Hi Chi 31/07/2023
S34 - Quách Niệm Quân 31/07/2023
S35 - Hoài Tố 01/08/2023
S36 - Nhạc Phi 02/08/2023
S37 - Hoa Mộc Lan 02/08/2023 S37 - Hoa Mộc Lan sẽ là máy chủ chính của nhóm Nhóm (4) Liên Thông Hoạt Động PvP - PvE
S38 - Trang Chu 03/08/2023
S39 - Trương Đạo Lăng 04/08/2023
S40 - Lỗ Ban 05/08/2023
S41 - Thái Văn Cơ 05/08/2023
S42 - Mạnh Tử 06/08/2023 S42 - Mạnh Tử sẽ là máy chủ chính của nhóm
S43 - Pháp Hải 07/08/2023
S44 - Chung Quỳ 08/08/2023
S45 - Đạt Ma 09/08/2023
S46 - Tôn Tẫn 10/08/2023
S47 - Khổng Tử 11/08/2023 S47 - Khổng Tử sẽ là máy chủ chính của nhóm Nhóm (5) Liên Thông Hoạt Động PvP - PvE
S48 - Tế Công 12/08/2023
S49 - Bạch Khởi 13/08/2023
S50 -  Mộc Quế Anh 14/08/2023
S51 - Trường Bình Công Chúa 16/08/2023 S51 - Trường Bình Công Chúa sẽ là máy chủ chính của nhóm
S52 - Thái Bình Công Chúa 17/08/2023
S53 - Hoằng Nhẫn Thiền Sư 18/08/2023
S54 - Long Thu Nguyệt 20/08/2023
S55 - Văn Thành Công Chúa 22/08/2023
S56 - Tam Tạng Pháp Sư 24/08/2023 S56 - Tam Tạng Pháp Sư sẽ là máy chủ chính của nhóm Nhóm (6) Liên Thông Hoạt Động PvP - PvE
S57 - Vương Dương Minh 26/08/2023
S58 - Thiên Trì 28/08/2023
S59 - Lý Bạch 30/08/2023 S59 - Lý Bạch sẽ là máy chủ chính của nhóm
S60 - Chu Nguyên Chương 01/09/2023
S61 - Võ Tắc Thiên 03/09/2023
S62 - Viên Thiên Canh 06/09/2023 S62 - Viên Thiên Canh sẽ là máy chủ chính của nhóm Nhóm (7) Liên Thông Hoạt Động PvP - PvE
S63 - Hà Tiên Cô 08/09/2023
S64 - Lưu Bang 11/09/2023
S65 - Lý Thuần Phong 14/09/2023  
Những máy từ S65 trở đi sẽ KHÔNG GỘP và thứ tự LIÊN THÔNG hoạt động sẽ là 3 máy chủ liền kề thành 1 nhóm.

 

Lưu Ý Sau Gộp

 • Các máy chủ gộp lần này sẽ tổng kết sự kiện tuần 15 sớm vào 08:59 ngày 30/10.
 • Bảo trì xong tất cả máy chủ sẽ chạy sự kiện tuần mới (tuần 16).

I/ Đăng nhập game

Lối vào máy chủ không thay đổi, vẫn có thể vào game theo server cũ trước khi gộp. (Ví dụ, server A và B gộp với nhau: Nhân vật của server A thì vẫn vào server A; Nhân vật của server B thì vẫn vào server B lúc đăng nhập)

II/ Xử lý vấn đề trùng tên

 • Nhân vật trùng tên: không ảnh hưởng
 • Bang trùng tên: không ảnh hưởng

III/ Các cách chơi không phải liên server

 • Luận Kiếm Phong, Bất Chu Sơn, Luyện Hư Hợp Đạo, Lịch Luyện đều bị làm mới. Thứ hạng BXH sẽ dựa vào dữ liệu trước đây của người chơi để tính lại.
 • Tiến độ Phi Thăng Lộ sẽ lấy bên server chính làm chuẩn.

IV/ Đỉnh Côn Luân

 • Làm mới ghi chép khiêu chiến.
 • BXH sẽ căn cứ vào dữ liệu sau khi gộp server để làm mới, phần thưởng cũng làm mới đồng bộ.

V/ Vạn Tiên Tranh Đấu

 • Server bị gộp phải báo danh lại ở giai đoạn báo danh. Server chính không cần báo danh lại.
 • Nếu đã bắt đầu thi đấu, sau khi gộp server gốc sẽ dừng thi đấu nhưng sẽ không thấy được giao diện chiến cục (Hiển thị thông báo: Chưa báo danh không thể vào), không thể chỉnh đội hình. Server sẽ căn cứ vào đội hình đã cài đặt trước đó để tự chiếu đấu, thi đấu kết thúc sẽ phát thưởng bình thường. 

VI/ Động Thiên Phúc, Di Tích Tiên Nhân

 • Sau khi gộp server thì tất cả nội dung sẽ bị làm mới.
 • Lợi ích treo máy ở Động Thiên vẫn được nhận.

VII/ Vấn Đỉnh Tam Cảnh

 • Gộp server với nhóm thường:

a) Chiến báo trở về 0. Tích điểm, xếp hạng và thưởng bậc sẽ bảo lưu. Cần 1 trận chiến đấu để làm mới tích điểm và xếp hạng.

b) Thời gian mùa giải: Lấy mùa giải server chính làm chuẩn để gộp dữ liệu mùa giải.

c) Tặng hoa: Số lần tặng được bảo lưu.

Phần Qùa Bồi Thường Bảo Trì Gộp Server

 • Đối với server bị gộp lần này sẽ được thưởng các ưu đãi sau đây
 • Thời gian gửi: 13h00 chiều ngày 28/10
STT PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1 Hỗn Độn Linh Diệp 40
2 Hạt Giấy Cầu Nguyện 30
3 Linh Ngọc 3000

 

 • Server phụ bị gộp với server chính trong 1 nhóm thì sever phụ sau khi gộp sẽ được bồi thường phần quà gốc x với số ngày mở chậm so với server chính như sau:
STT PHẦN THƯỞNG GỐC SỐ LƯỢNG
1 Linh Ngọc 500
2 Nguyệt Hoa Linh Diệp 10
3 Nhật Viêm Linh Diệp 10

Ví dụ: Nhóm S2 - S3 - S5 bị gộp thành S2 làm máy chủ chính thì S3 và S5 sẽ nhận thêm thưởng nếu chênh lệch số ngày mở so với S2.